آموزش ساده دریافت کد رهگیری مالیاتی

۱- اگر هنوز ثبت نام مالیاتی انجام نداده اید:

۲- اگر قبلا کد رهگیری دریافت کرده اید اما آن را فراموش کردید: