یک قدم به جلو

اپلیکیشن مدیر برای مدیریت ساده تر

این اپلیکیشن به مدیران کمک می کند تا:

+ در مدیریت خود اشتباهات را کم کنند
+ سفارشات را بصورت زنده پیگیری کنند
+ میزان فروش را ببینند
+ میزان فروش بازاریابان را به آنها اعلام کنند
+ میزان فروش شرکا را به آنها اعلام و سهم آنها را بدهند
+ اینستاگرام خود را مدیریت کنند
+ و ...

عکس هایی از اپلیکیشن مدیر:

دانلود اپلیکیشن

دریافت اپلیکیشن اندروید
richard