اپلیکیشن مدیران و پیک‌ها

این اپلیکیشن به مدیران کمک می کند تا:

+ در مدیریت خود اشتباهات را کم کنند
+ سفارشات را بصورت زنده پیگیری کنند
+ میزان فروش را ببینند
+ میزان فروش بازاریابان را به آنها اعلام کنند
+ میزان فروش شرکا را به آنها اعلام و سهم آنها را بدهند
+ اینستاگرام خود را مدیریت کنند
+ و ...

این اپلیکیشن به پیک ها کمک می کند تا:

+‌ بتوانند سفارشات را به خود ارجاع دهند
+ مثل رانندگان اسنپ سفارشات خود را در نقشه ببینند
+ حساب کتاب روزانه و ماهانه خود را داشته باشند
+ در صورت اشتباه منشی یا مشتری، آدرس سفارش را ویرایش کنند
+ روی هر آدرسی که منشی ها ثبت کرده، لوکیشن هم اضافه کنند
+ آمار ارسال سفارش را ببینند
+ بسیار ساده تر تسویه با منشی را انجام دهند