آموزش ساده دریافت ای نماد

۱- ورود به پنل ای نماد و انجام مراحل اولیه:

۲- مرحله انجام تاییدیه فنی را به شرکت آرناد بسپارید

enamad 9 1

۳- تکمیل احراز و دریافت کد اینماد:

۴- نمایش این گزینه یعنی ای نماد شما دریافت شده است. این کد را کپی و در قسمت تیکت برای واحد تکمیل مدارک ارسال فرمائید.

c6f962