نرم افزار فیش پرینت اختصاصی اپلیکیشن

کارایی های نرم افزار

+ پرینت اتوماتیک سفارش
+ بررسی سفارشات تایید نشده و اعلام به منشی
+ پرینت اتوماتیک فیش های کوچک برای هر آشپزخانه
+ قابلیت کوچک کردن فیش های با ارقام صفر
+ قابلیت زنگ هنگام دریافت سفارش جدید
+ و ...
*** باید همه این نرم افزار ها (علی الخصوص Crystal report ) نصب شوند.
شما می توانید اطلاعات بیشتر را از همکاران ما دریافت کنید

کسب اطلاعات بیشتر