آموزش ساده تغییر دی ان اس DNS

۱- اینجا کلیک راست کرده و بعد گزینه Open network and sharing center را انتخاب فرمائید:

01

۲- گزینه change adapter را یافته و کلیک کنید

03

۳- از بین این آیکن ها، آیکنی که ضربدر قرمز ندارد را انتخاب و روی آن کلیک راست کنید. سپس properties را انتخاب فرمائید

04

۴- گزینه Internet protocol version 4 را انتخاب و گزینه Properties را بزنید

05

۵- طبق روشی که در عکس مشخص شده DNS را عوض کنید و OK را بزنید. لطفا DNS های زیر را انتخاب کنید:

06

Google DNS

USA

8.8.8.8

8.8.4.4

Host Iran

iran

172.29.0.100

172.29.2.100

Shecan

iran

178.22.122.100

185.51.200.2

OPEN DNS

USA

208.67.222.222

208.67.220.220

CloudFlare DNS

USA

1.1.1.1

1.0.0.1

لطفا دقت فرمائید اولویت دی ان اس های ایرانی بیشتر است و اکثرا بهتر عمل می کنند. موفق باشید