دانلود کارت های مافیا برای ...

مافیا چیست؟ چند وقتی بود که از شبکه سلامت یک برنامه پخش میشد و هر زمان ما به این شبکه میرسیدیم می دیدیم چند نفر نشستن و باهم صحبت میکنن. جالب بود که هیچ وقت صبر نمیکردیم تا ببینیم اصلا چه مطالبی رد و بدل میشه فقط کانال را رد می کردیم. یکی از بچه