نحوه استفاده از سیستم اختصاصی Individual

آموزش در این صفحه با ۲ رنگ انجام شده. رنگ آبی برای سیستم آنلاین و رنگ بنفش برای سیستم منشی و سفارشات تلفنی است.
سعی کنید تمام آموزشها را از بالا به پایین ملاحظه فرمائید تا ترتیب حفظ شود.

آموزش راه اندازی سیستم فروش آنلاین (سایت و اپ)

آموزش راه اندازی سیستم فروش دستی (منشی ها و گارسون)

قدم ۵

نحوه مشاهده حساب روزانه منشی ها

-

دیگر موارد مهم که به رشد شما کمک می کند

آپدیت های مهمی در سیستم رخ می دهد که می توانید آنها را از این قسمت ملاحظه فرمائید.